BLOG productiviteIT

    IT en internet zijn even gebruiksvriendelijk geworden als elektriciteit. Een tablet vastnemen is niet moeilijker dan een stekker in het stopcontact steken.

    ProductiviteIT zoekt naar aanpassingen in de levensstijl en wegen om internet in te zetten als hulpmiddel om productiever om te gaan met de tijd die te snel lijkt weg te tikken.

    De focus ligt op APPs voor iPhone en iPad; toch komen ook tools als het notitieboek en de vulpen aan bod. En hoe online en offline goed te combineren zijn.

    Het resultaat zal zijn dat we met minder stress meer gedaan krijgen in minder tijd. We houden dus meer tijd over voor de echt belangrijke zaken die het leven ons te bieden heeft.

    image

alle berichten