Privacyverklaring Website TRIOS

Overzicht

1. Overzicht 
2. Wie zijn we?
3. Waarom deze privacyverklaring? 
4. Wat doen we met uw persoonlijke informatie? 
5. Uw rechten 
  5.1. Wat weet u over mij? Recht op inzage/kopie   
  5.2. Er is een fout geslopen in mijn persoonlijke informatie - Recht op verbetering  
6. Een vraag hierover? U wil uw rechten uitoefenen? 
7. Klacht indienen?

2. Wie zijn we?

TRIOS helpt bedrijven als externe consultant bij het opstarten en ontwikkelen van een GDPR-dossier.

TRIOS bouwt websites voor bedrijven die Digitaal willen Transformeren, gebaseerd op een eenvoudig CMS met eigen foto's en databasegegevens zodat klanten de inhoud van de website zelf kunnen aanpassen.

TRIOS
Impedorp 30
9340 Impe
T: +32  475 82 77 86
E: dirk.vos@trios.be
ondernemingsnummer: 0758 987 386


3. Waarom deze privacyverklaring?

TRIOS verwerkt (°1) persoonsgegevens (°2) van verschillende websitegebruikers voor verschillende doeleinden.

Deze privacyverklaring geeft een overzicht van de verwerkingen van de website van TRIOS en is bedoeld voor alle bezoekers die gebruik maken van deze website.


4. Wat doen we met uw persoonlijke informatie?

De verwerking van persoonsgegevens door de website heeft twee doeleinden:

 • Informatieverstrekking en bijstand aan individuen en organisaties, o.a. via contactformulieren (wettelijke verplichting);
 • Werking en beveiliging (legitiem belang (functionele cookies)).
welke persoonsgegevens hoe hebben we deze
gegevens verkregen
hoe lang naar wie
Uit contactformulieren (contactgegevens, …) Rechtstreeks betrokkene 1 jaar Geen externe communicatie
Functionele cookie Rechtstreeks betrokkene Zie cookiebeleid Geen externe communicatie

De website is gehost bij One.com die volgende verwerkingen uitvoert:

 • logs bijhouden van data-verwerkingen die One.com doet van de data op deze website, zoals back-ups maken en upgrades installeren van webhosting, database
 • een inbreuk op datasets, die zich op een door One.com beheerd platform bevinden, aan TRIOS (de Data Verwerkingsverantwoordelijke) melden en TRIOS bijstaan bij het opstellen van de melding aan de Data Subjects indien die nodig zou zijn
 • nagaan of Sub-Verwerkers, derde partijen die One.com inhuurt voor dataverwerking, conform GDPR / AVG werken

Zie meer info: How does One.com comply with the GDPR?


5. Uw rechten

U heeft rechten om controle te houden over uw persoonsgegevens. Als u een vraag of een probleem hebt met de manier waarop wij uw informatie gebruiken, neem dan contact op met ons.

Als u ons contacteert om uw rechten uit te oefenen dan antwoorden wij u binnen 1 maand.

Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum in totaal 3 maanden), maar dan laten wij u binnen 1 maand weten hoe dit komt.

5.1. Wat weet u over mij? Recht op inzage/kopie

U heeft het recht om ons te vragen naar de persoonsgegevens die wij over u hebben en we kunnen u in beginsel een gratis kopie hiervan geven.

5.2. Er is een fout geslopen in mijn persoonlijke informatie - Recht op verbetering

Denkt u dat uw gegevens niet meer juist of actueel zijn? U heeft het recht om ons te vragen deze te corrigeren.


6. Een vraag hierover? U wil uw rechten uitoefenen?

Neem dan contact met ons op via privacy@trios.be

of per post:

TRIOS
t.a.v. Dirk Vos
Impedorp 30
9340 Impe


7. Klacht indienen

Indien u op een gegeven ogenblik meent dat TRIOS uw privacy schendt, dan kan u een klacht tot TRIOS richten via het e-mailadres privacy@trios.be. Als u niet akkoord bent met het standpunt van TRIOS, kan u ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.


(°1) Verwerken = zowel het inkijken, opslaan, gebruiken, doorgeven, … van persoonsgegevens. Het begrip “verwerken” moet dus heel ruim worden geïnterpreteerd.

(°2) Persoonsgegevens = alle gegevens of informatie die te herleiden zijn tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Voorbeelden: naam, adres, IP-adres, nummerplaat, ….