Warning: file_get_contents(https://inter.be/anax/index.php): Failed to open stream: Connection timed out in /customers/6/1/a/trios.be/httpd.www/anax.php on line 24 Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /customers/6/1/a/trios.be/httpd.www/trimax/trimax.class.php on line 462 Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /customers/6/1/a/trios.be/httpd.www/trimax/trimax.class.php on line 462 Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /customers/6/1/a/trios.be/httpd.www/trimax/trimax.class.php on line 462 Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /customers/6/1/a/trios.be/httpd.www/trimax/trimax.class.php on line 462 Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /customers/6/1/a/trios.be/httpd.www/trimax/trimax.class.php on line 462 Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /customers/6/1/a/trios.be/httpd.www/trimax/trimax.class.php on line 462 Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /customers/6/1/a/trios.be/httpd.www/trimax/trimax.class.php on line 462 Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /customers/6/1/a/trios.be/httpd.www/trimax/trimax.class.php on line 462 Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /customers/6/1/a/trios.be/httpd.www/trimax/trimax.class.php on line 462 TRIOS

SCRUM project management

De samenwerking met partners verloopt volgens Scrum, een flexibele manier om in teamverband (software)producten te maken. In korte cycli van twee weken wordt telkens een onderdeel van de software opgeleverd. Interactie met alle betrokkenen tijdens het ontwikkelingsproces is één van de sterke punten van Scrum.

TRIOS hanteert een pragmatische versie van SCRUM zonder te vervallen in academische discussies over terminologie. De SCRUM-termen die gebruikt worden, zijn:

 • product
 • backlog, backlog item, product backlog, sprint backlog
 • user story
 • sprint, current sprint, next sprint

product

Dit is een het project, het geheel van functionaliteiten die samen de applicatie vormen.

In sommige gevallen kan het product een afgelijnd project zijn dat een onderdeel is van een groter geheel.

backlog

De backlog is de verzameling van functies die zullen ontwikkeld worden in het product. Eén enkel onderdeel wordt een backlog item genoemd.

scrum

Bron en meer info over SCRUM


user story

Dit is een speciaal type van backlog item dat kan geformuleerd worden als een functie die rechtstreeks door de gebruiker van de applicatie zal gebruikt worden.

Voorbeeld:

Als vader van twee kinderen wil ik een kamer kunnen boeken zodat ik met heel mijn gezin samen kan slapen in één kamer.

sprint

Dit is de kern van Scrum; een sprint is een periode van 2 weken waarin een bepaalde set van backlog items uit de product backlog door het projectteam zal ontwikkeld worden. Tijdens een sprint kunnen meerdere specialiteiten nodig zijn, bijvoorbeeld design, database architect, programmatie. Op het einde van een sprint levert het team een werkende versie op.

volgende sprint

in de product backlog kan een backlog item aangeduid worden als kandidaat voor de next sprint

groen label

wacht op info

wacht op info van het team of van een externe partij

oranje label

er is een probleem

er is een probleem met dit backlog item, dit moet besproken worden in het projectteam

rood label

oplevering

einde van een sprint, oplevering van een document, een versie

paars label

Kanban: visuele voorstelling van Scrum

Eén mogelijke manier om op een visuele wijze de vorderingen van de sprints in Scrum op te volgen, is gebaseerd op Kanban, een bord waarop lijsten gemaakt worden en elke lijst bevat kaarten die gemakkelijk verplaatst kunnen worden van de ene lijst naar de andere.

Een digitale versie van Kanban is bijvoorbeeld beschikbaar in Trello, een gratis tool die ook door TRIOS gebruikt wordt als Scrum-tool. Trello werkt geheel volgens de filosofie van Kanban met boards, lists, cards.

 • board = het product (het project); voor elk project wordt een nieuw board aangemaakt in Trello; aan elk bord kunnen verschillende medewerkers en partners gekoppeld worden
 • list = fase in het product
 • card = een backorder item (functionaliteit)

de lists in Scrum

 • 1. Product backlog bevat een lijst van alle functionaliteit die in het product moet voorzien worden.
 • 2. Current sprint backlog bevat alle backlog items die momenteel ontwikkeld worden
 • 3. Done current sprint bevat alle backlog items die in de current sprint reeds afgewerkt zijn
 • X. Previous sprints bevat de meest recente afgewerkte backlog items; de lijst wordt telkens bovenaan aangevuld en wordt geregeld opgekuist waarbij een aantal afgewerkte items onderaan de lijst verwijderd worden

de gekleurde labels van de backlog items

Hierboven zijn de vier kleuren weergegeven die gebruikt worden bij backlog items.

 • groen = kandidaat voor volgende sprint; het wordt toegekend in de product backlog om aan te geven dat het backlog item een kandidaat is voor de volgende sprint. Het projectteam beslist over de lijst met kandidaat items wanneer een nieuwe sprint gestart wordt. Een groen label kan enkel maar gebruikt worden in de product backlog.
 • oranje = wacht; het wordt toegekend aan een backlog item in de current sprint wanneer er voor de verdere afwerking van dit item informatie nodig is van ofwel een ander teamlid of van een externe partner.
 • rood = PROBLEEM; er is een probleem met de verdere afwerking van dit item, het is een blokkerende bug, een gebrek aan informatie of verkeerde informatie; dit item moet op de eerstvolgende project meeting besproken worden want het verhindert de oplevering van de current sprint.
 • paars = oplevering; op het einde van elke sprint is er een oplevering in de vorm van een werkend onderdeel van het product; de oplevering gaat gepaard met een document waarin de details van de oplevering beschreven worden, samen met eventuele opmerkingen die tijdens de sprint naar boven gekomen zijn en die belangrijk kunnen zijn.

Er kan een ook een label met kleur blauw = ter info toegekend worden; dit zijn meestal items met interessante informatie uit bijvoorbeeld werkvergaderingen of mailconversaties die niet aan een backlog item kan gekoppeld worden.

Scrum on Trello

visuele voorstelling van Scrum in Trello; de kaarten met Backlog Items kunnen via slepen-neerzetten gemakkelijk verplaatst worden naar een andere lijst


Trello card

kaart in Trello

Dit is een voorbeeld van een geopende kaart in Trello (eerste kaart uit de tweede lijst).

Een kaart bestaat uit een hoofdomschrijving, takenlijst(en) en een aantal commentaren.

contacteer TRIOS

U mag antwoord verwachten op uw vraag. TRIOS zal daarvoor de gegevens verwerken die u via dit formulier hebt verzonden. Deze gegevens worden verwerkt conform de Privacyverklaring van TRIOS en zullen voor geen andere doeleinden gebruikt worden.